۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

+ تو روشنفکری؟


- آره.

+ درآر ببینم اگه راس میگی.

هیچ نظری موجود نیست: