۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

+ تو روشنفکری؟


- آره.

+ میخای بکنمت؟

- آره.

هیچ نظری موجود نیست: