۱۳۹۰ مرداد ۱, شنبه

من هر روز صب از بدن خودم تشکر میکنم

نظر من اینه که هر آدم تندرستی باید این کار رو بکنه تو زندگیش
یه نفس عمیقی میکشم و از بدن خودم تشکر میکنم
محسن هر روز به من میگه مظفر خیلی از تو ممنونم که هستی
و من هم بهش میگم محسن تو خیلی لعنتی هستی
و دو تایی میزنیم زیر خنده

هیچ نظری موجود نیست: