۱۳۹۰ تیر ۳۱, جمعه

مشاوره ی پزشکی

دختری هستم بیست و شیش ساله، تازگیها وختی توی یک جمعی چیزی نشسته ام یکهو کفرم درمی آید و همه به آن میخندند. چه کنم؟

۳ نظر:

ناشناس گفت...

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002562631192

میخواستم بپرسم این پروفایل ایجاد شده در فیس بوک مال شماست ؟

مظفـّـر گفت...

وا
نه مال من نیس.
چه دنیایی شده

سراب ساز سودا ستیز گفت...

راهش این است که یک چوب پنبه بچپانید در راه کفرتان! این طوری یا در نمی رود یا اگر خیلی جمع شد و در رفت همگی از ترس اصابت چوب پنبه فرار می کنند