۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

+ چرا چن وخت نبودی؟
- ختم استیب جابز بودیم با بچه ها.

هیچ نظری موجود نیست: