۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

+ چرا چن وخت نبودی؟
- چون سگ داشت دمبالم میکرد.

هیچ نظری موجود نیست: