۱۳۹۱ خرداد ۳۱, چهارشنبه

کسی ضدهوایی ارزون سراغ نداره؟

۱ نظر:

عمه گفت...

ضد زمینی
نفر بَر
نه نه، نفر بیار
کسی سراغ نداره؟