۱۳۹۱ خرداد ۳۱, چهارشنبه

اگه ولم کنی بری پلیس دسگیرمون میکنه.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

مطفر ، خیلی دلم برات تنگ شده بود مرد. هرروز غروب به افق های وحشی غرب نگاه می کردم و برا اومدنت لحظه شوماری می کردم.