۱۳۹۱ تیر ۴, یکشنبه

هر کیو میبینی یا داره اساسکشی میکنه یا داره از خارج میاد.