۱۳۹۱ تیر ۲۹, پنجشنبه

کانون وبلاگ نویسان - کون

۱ نظر:

ارتحال ملکونی گفت...

کانون وبلاگ نویسان ماه > کونم
کانون وبلاگ نویسان تیره > کونت
کانون وبلاگ نویسان شب > کونش
یه روز کونم و کونت و کونش با هم قرار میذارن قبل از مصرف دخانیات خودشونو خوب تکون بدن . جووووون