۱۳۸۹ مهر ۸, پنجشنبه

"مسافرین محترم لطفن از لبه ی سککوها فاصله بگیرید."
آدما فقد نیگا می کنن
با چشای یخزده
آدما به هم نیگا می کنن
و به پاهاشون
روی لبه ی سککو
و مرد پشت بلندگو سرشو میگیره لای دستاش
واسه غریبی خودش های های گریه می کنه

این تصویر زنده ی نسل ماست.

هیچ نظری موجود نیست: