۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

+ شما روشنفکری؟
- بله.
+ از سمت پدر یا مادر؟

هیچ نظری موجود نیست: