۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

+ شما روشنفکری؟
- هه!
+ میخندی؟

هیچ نظری موجود نیست: