۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

+ تو روشنفکری؟
- بعله.
+ ینی هیچ حسی به دخترا نداری؟

هیچ نظری موجود نیست: