۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

+ تو روشنفکری؟


- نه روشنفکر رفته بیرون.

+ شوما باش نسبتی دارین؟

- باباشم.

+ میشه وختی اومد بگین به من زنگ بزنه؟

- باشه. چیکارش داری؟

+ میخام بکنمش.

- ولی چن وخته که نمیده دیگه.

+ ئه چرا خو؟

- میخاد درسشو ادامه بده.

+ :(

هیچ نظری موجود نیست: